Национално знаме на България, често наричано "българският трикольор",  е ярък символ на националната идентичност, историята и културното наследство на страната. Това емблематично знаме, съставено от три хоризонтални ленти в бяло, зелено и червено, носи дълбоко значение за българския народ. В днешната статия на Флаг Флаг ще научите повече за сложната символика, която стои зад знамето, ще навлезем в неговата завладяваща история, ще обсъдим трайното му културно значение в България и ще представим професионална услуга, специализирана в печатането на знамена, предлагаща нестандартни дизайни и др.
Символика на българското знаме

Нека в тази статия на Flag Flag да разберем символиката на българското знаме означава да вникнем в характера и стремежите на нацията. Трите еднакви хоризонтални ленти на знамето представляват различни аспекти от идентичността и историята на България:


  • Бяла: Бялата ивица, разположена в горната част, олицетворява стремежа на България към мир, спокойствие и единство както в рамките на страната, така и на международната сцена.
  • Зелено: Средната зелена ивица символизира плодородната земя и надеждата за проспериращо бъдеще. Тя отразява земеделското наследство на България и тясната връзка на народа със земята.
  • Червено: Червената ивица в долната част на знамето символизира неукротимата смелост и доблест на българския народ през цялата му история. Тя служи като свидетелство за устойчивостта на нацията и нейните борби за независимост.


Национално знаме на България - кратка история